29 April 2017
  • 327 ნახვა

Парк «Муштаиди» - первая детская железная дорога/მუშტაიდის ბაღი - პირველი საბავშვო რკინიგზა

მუშტაიდის ბაღი, პირველი საბავშვო რკინიგზა, 1930-იანი წლები.

Парк «Муштаиди» - первая детская железная дорога, 1930-ые годы.

მსგავსი