29 April 2017
  • 369 ნახვა

Тбилиси, строительство Варазис Хеви/თბილისი, ვარაზის ხევის მშენებლობა

В видеоматериале кадры старого Тбилиси, 1950-ые годы, строительство дороги в Варазис Хеви.


ვიდოში ასახულია ძველი თბილისის კადრები, 1950-იანი წლები, ვარაზის ხევში გზის გაყვანა.

მსგავსი