25 November 2016
  • 403 ნახვა

“В главной роли” – Вера Цигнадзе – “მთავარ როლში” ვერა წიგნაძე

Авторская программа Георгия Чартолани “В главной роли”. Гость – Вера Цигнадзе.

გიორგი ჩართოლანის საავტორო პროგრამა “მთავარ როლში”. სტუმარი - ვერა წიგნაძე. 

მსგავსი