30 November 2016
  • 408 ნახვა

Юбилейный вечер Вахтанга Чабукиани - ვახტანგ ჭაბუკიანის საიუბილეო საღამო

Юбилейный вечер Вахтанга Чабукианив оперном театре. Фрагмент из балетного спектакля “Витязь в тигровой шкуре”.

ვახტანგ ჭაბუკიანის საიუბილეო საღამო ოპერის თეატრში. ფრაგმენტი საბალეტო სპექტაკლიდან “ვეფხისტყაოსანი”. 

მსგავსი